Dluhy po zemřelém

Po smrti každého člověka orgán státní správy pověřený matrikou tuto zprávu oznámí soudu, který zahájí dědické řízení. Účastníky tohoto dědického řízení jsou právoplatní dědicové. Soud zjišťuje, kdo je právoplatným dědicem, jestli existuje závěť, majetkové poměry zemřelého a na základě těchto zjištění probíhá dědické vypořádání majetku.