Dluhy v manželství a před manželstvím

Dluhy, které vám vznikly před uzavřením manželství jsou pouze vaše. Rovněž majetek, který jste před manželstvím nabyli, je pouze váš. Tudíž exekuce, která na tyto dluhy vznikla, by měla postihnout pouze a výlučně váš majetek

Společné jmění manželů

Sňatkem vzniká společné jmění manželů (SJM) a od této chvíle manželé mají nejen společný majetek a finance jak to bývalo do roku 1989, ale také dluhy. Manželé jsou za své finance vzájemně odpovědni.

Zúžené jmění manželů

Před sňatkem je možné dohodnout smlouvou zúžené jmění manželů. Tato smlouva se dělá formou notářského zápisu. Toto opatření může mít preventivní smysl, pokud např. jeden z manželů podniká a nechce ohrozit druhého. Dále je možné SJM zúžit v době trvání manželství. Smysl tohoto spočívá v tom, že u uzavírání závazku, každý z manželů upozorní své věřitele, že má s manželem zúžené SJM a u každé smlouvy si nechá potvrdit od věřitele, že je mu tento stav známý. Potom odpovídá, každý za své závazky sám. Zúžení SJM se však ani přes veškerá upozornění a smlouvy nevztahuje na obvyklé vybavení domácnosti. Je pouze na vás, abyste prokázali, kdy dluhy vznikly a který majetek je, respektive není váš.

Zajímavý článek:  Dluhy po zemřelém

Vylučovací žaloba

V případě, že by došlo k tomu, že exekutor zabaví neoprávněně i majetek druhého z manželů, je potřeba podat u soudu vylučovací žalobu, ve které doložíte vlastnictví majetku a soud rozhodne o tom, zda tento majetek může být zabaven. Pokud zjistíte, že vás manžel nepřiměřeně zadlužuje a odmítá s vámi situaci řešit, neváhejte, požádejte soud o zúžení SJM ze zvlášť závažných důvodů a rovněž by bylo v tomto případě rozumné podat žádost o rozvod manželství.

Online žádost o půjčku