Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení patří k dávkám hmotné nouze, které se poskytují rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na tuto dávku se posuzuje podle výše příjmů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Za příjmy se v tomto případě považují i rodičovský příspěvek a přídavky na děti.

Náklady na bydlení

Za náklady na bydlení se považuje nájemné a další náklady související s užíváním bytu. Sem patří především poplatky za energie, odpady, vytápění, vodné a stočné. Nelze však započítat poplatky za internetové připojení, kabelovou televizi, pojistné, atp. Pro výpočet dávky se berou v potaz náklady vynaložené na bydlení a s ním související služby v předcházejícím kalendářním čtvrtletí.

Zajímavý článek:  Exekuce na manžela - dotkne se i vás?

Přiměřená výše nákladů na bydlení, tzv. normativní náklady na bydlení, je přitom stanovena jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. V praxi to znamená, že stát nebude hradit jednotlivci náklady spojené s užíváním čtyřpokojového bytu, nebo´t velikost bytu musí být přiměřená počtu osob, které v něm trvale bydlí.

Nárok na příspěvek a jeho výše

Na příspěvek na bydlení má nárok pouze vlastník nebo nájemce bytu, který je v něm přihlášen k trvalému pobytu, a to v případě, že jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,3 – v Praze 0,35. Výše příspěvku je pak stanovena jako rozdíl mezi tímto součinem a skutečnými náklady.

Zajímavý článek:  Kde vzít peníze na dluhy?

Na rozdíl od jiných dávek hmotné nouze je výplata příspěvku na bydlení časově omezena na 84 měsíců v období posledních deseti let. Toto omezení se nevztahuje jen na domácnosti tvořené pouze osobami staršími 70 let a osobami se zdravotním postižením, pokud žijí v bytech, které jsou pro ně speciálně postaveny nebo upraveny.

Online žádost o půjčku