Abivia s.r.o. – váš specialista na oddlužení

Abivia s.r.o. je společnost, která sama sebe prohlašuje za jedničku na českém trhu. Specializuje se na oddlužení jednotlivců a rodin podle Insolvenčního zákona. V současnosti se může pochlubit více jak 4 000 úspěšně oddluženými klienty. Pokud jste se tedy i vy dostali do složité situace a nejste už schopni zašmodrchané klubko svých dluhů, splátek, pohledávek, exekucí a závazků rozmotat, zvažte možnost obrátit se na odborníky, kteří vám dokáží legální cestou pomoci.

Osobní bankrot

Osobní bankrot bývá poslední možností dlužníků, kteří podstatně přecenili svou schopnost splácet. Dojde zde ke sjednocení všech závazků, zastavení exekucí a vymáhání dlužných splátek. Dlužník se dostává pod ochranu soudu, který o oddlužení rozhoduje, nelze na něj podávat žaloby o neplacení, vykonávat exekuce. Zároveň dochází k tzv. stop efektu, což znamená, že závazky se dále nezvyšují o úroky, pokuty, penále… Soud rozhodne o způsobu oddlužení – splátkovým kalendářem nebo prodejem majetku dlužníka. V prvním případě dlužník svým majetkem dále bez omezení disponuje. A celková úhrada dluhů přitom může být ponížena až o 70% věřiteli přihlášených pohledávek + prominutí úhrady věřiteli nepřihlášených závazků.

Zajímavý článek:  Pomozte si s dluhy a navíc získáte ještě i tablet

Abivia je připravena pomoci

Protože návrh na oddlužení formou osobního bankrotu je poměrně složitý, vyplatí se k jeho vyplnění přizvat odborníka. Abivia garantuje vypracování každého jí svěřeného návrhu advokátem, a to za cenu nižší než běžně nabízí advokátní kanceláře. Po nezávazné konzultaci a analýze proveditelnosti soudního oddlužení ve vašem konkrétním případě, které je zdarma, vám společnost Abivia je schopna vypracovat insolvenční návrh do 48, ale i 24 hodin a podat jej za vás na soud. Abivia s.r.o. vykazuje až 94% úspěšnost u podaných návrhů, přičemž celostátní průměrná úspěšnost za rok 2012 je pouhých 57%. Zkusíte to s ní také?