Poradna při finanční tísni

Co je a k čemu je Poradna při finanční tísni? Najdete ji dnes ve všech větších městech republiky. Pokud by všichni občané byli tzv. finančně gramotní, neměly by toho takové poradny příliš mnoho na práci. Bohužel není tomu tak.

Prevence

Ideálně by se klienti měli na Poradnu jako nezávislý subjekt měli obracet již ve chvíli, kdy uvažují o tom, že se zadluží, a to zejména tehdy, mají-li už nějaké závazky nebo se jedná o finanční závazek dlouhodobý. Poradna při finanční tísni je schopna svému klientovi provést nezávislý objektivní rozbor jeho finanční situace i zásadních ustanovení zamýšlené smlouvy o půjčce či úvěru. Zároveň upozorní na všechna rizika zadlužení.

Zajímavý článek:  Dluhy v manželství a před manželstvím

Nepředvídané změny v příjmech a výdajích

Zatímco před zadlužením se přijde poradit jen málokdo, ačkoli mnozí by dobře udělali, více klientů přichází do poradny ve chvíli, kdy v jejich životě nastala nějaká nepředvídaná změna k horšímu. K výpadkům v příjmech totiž dochází mnohem častěji, než jsme si ochotni připustit. Stačí dlouhodobá nemoc či úraz, ztráta zaměstnání nebo snížení platu v rámci úsporných opatření, rozvod nebo úmrtí partnera – a náhle vše vypadá jinak. Možná nebudete schopni uhradit své závazky včas a v plné výši.

V takovémto případě se vám poradna pokusí pomoci nalézt vhodné řešení vaší situace. Pomůže vám při komunikaci s věřitelem, sepíše s vámi návrh dohody o novém či přechodném splátkovém kalendáři a v případě nouze nejvyšší vám pomůže s přípravou na komunikaci se soudem či exekutorem.

Osobní bankrot

Jestliže se vám podařilo situaci vyhrotit natolik, že se zdá být už neřešitelná, pokusí se s vámi pracovníci poradny sepsat návrh na osobní bankrot, který, v případě že máte dostatečně vysoké příjmy, může vaši situaci vyřešit za cenu toho, že se v následujících několika letech dokážete výrazně uskromnit. Navíc tímto způsobem můžete snížit své dluhy až o 70% jejich celkové výše.

Zajímavý článek:  Dluhy bývalého manžela

A dobrá zpráva nakonec – všechny služby poskytované Poradnou při finanční tísni jsou zcela zdarma.

Online žádost o půjčku