Předlužené dědictví

Téměř každý z nás se v průběhu svého života minimálně jednou stane účastníkem dědického řízení. Většinou dědíme po lidech, které jsme dobře znali, a proto je namístě předem se řádně zamyslet nad jejich životním stylem a situací a zvážit, zda dědictví přijmout či nikoliv. Dědí se totiž nejen majetek – movitý a nemovitý, ale i dluhy. Prozatím jen do výše majetku nabytého dědictvím, zákonodárci však dělají vše proto, aby toto omezení ze zákona zmizelo a brzy se zřejmě dočkáme i toho, že za dluhy, bez ohledu na hodnotu dědictví, budeme odpovídat v jejich plné výši.

Odmítnutí dědictví

V podstatě jedinou obranou v této situaci je odmítnutí dědictví. Avšak pozor, abyste tak mohli učinit, nesmíte udělat žádné kroky, které by se daly vykládat jako jeho přijetí. Takže chci-li odmítnout dědictví, nesmím se např. pustit do vyklízení bytu po zemřelém. Nakládám-li s jeho majetkem, činím krok k přijetí dědictví. Odmítnout dědictví je nutné ihned na počátku dědického řízení a prohlášení o přijetí či odmítnutí dědictví je neodvolatelné a nezměnitelné.

Zajímavý článek:  Konec s dluhy už dnes?

Pohledávky přihlášené po dědickém řízení

Do dědictví spadá i veškerý majetek a pohledávky, které se objeví až poté, co dědické řízení již proběhlo. Přihlásí-li se tedy i později, v zákonné lhůtě před promlčením dluhu, některý věřitel zemřelého, jste povinni tuto pohledávku, pokud jste dědictví přijali, uhradit. Jak již bylo řečeno výše, přijetí dědictví je neodvolatelný právní krok, který nelze změnit na základě toho, že se dědictví ukázalo být prodělečné.

Dědí-li nezletilý

Zvláště dobrý pozor si dejte, má-li být dědicem vaše nezletilé dítě. Zde bez souhlasu soudu nelze dědictví odmítnout, neboť zákon by na to pohlížel jako na poškozování jeho práv. Máte-li podezření, že by takovéto dědictví mohlo být předluženo, připravte si pro soud hodně dobré podklady a trvejte na podrobném prošetření situace.