Manželovy dluhy – máte se jich bát?

Zásadně platí, že dluhy vašeho manžela jsou i vašimi dluhy a nelze se jich žádným způsobem zbavit. V manželství každý z manželů svým majetkem, respektive minimálně majetkem ve společném vlastnictví, odpovídá za jakkoli nezodpovědné chování druhého z manželů. Dá se s tím něco dělat?

Dluhy před manželstvím

Za dluhy vzniklé před vznikem manželství odpovídá každý dlužník sám a věřitele nelze uspokojovat z majetku druhého z manželů. Lze však na úhradu dluhu použít majetek náležející do společného jmění manželů a pozor – od 1. ledna 2013 lze obstavit i účet nebo mzdu druhého z manželů, neboť příjmy obou do společného jmění náleží. V praxi to znamená, že exekutor na úhradu manželových dluhů z doby před uzavřením manželství nemůže zabavit vaše zlato po babičce, může vám však uvalit exekuci na plat. A ještě jedna důležitá věc – že dluh vznikl před uzavřením manželství a že konkrétní majetek nespadá do společného jmění manželů, musíte dokázat vy, nikoli věřitel.

Zajímavý článek:  Doložky přímé exekuční vykonatelnosti

Předmanželská smlouva a zúžení společného jmění

U výše zmíněného případu, kdy jeden z nastávajících manželů má dluhy, je možno situaci předem řešit sepsáním předmanželské smlouvy, kterou lze vznik společného jmění manželů zcela vyloučit. V takovémto případě exekutor pak nesmí obstavit ani plat ani účet druhého z manželů.

Poněkud jiná situace nastává v případě, kdy se manželé rozhodnout zúžit společné jmění v době trvání manželství. Jednak nelze ze společného jmění vyloučit běžné vybavení domácnosti, jednak byste v případě vymáhání dluhu věřitelem museli sami dokázat, že o tomto ustanovení v době vzniku závazku věděl.

Zajímavý článek:  Exekuce na manžela - dotkne se i vás?

Dluhy po rozvodu

Dluhů svého partnera se nezbavíte ani po rozvodu, nelze je rozdělit ani vypořádat mezi manželi navzájem. Jestliže povinný neplatí, věřitel bude dlužnou částku vymáhat po druhém z bývalých manželů. Můžete se tím dostat i do tak paradoxní situace, kdy vašemu bývalému v porozvodovém vypořádání majetku připadne auto na leasing, kterým on bude jezdit a platit přitom budete vy…

 

Online žádost o půjčku