Manželovy dluhy – máte se jich bát?

Zásadně platí, že dluhy vašeho manžela jsou i vašimi dluhy a nelze se jich žádným způsobem zbavit. V manželství každý z manželů svým majetkem, respektive minimálně majetkem ve společném vlastnictví, odpovídá za jakkoli nezodpovědné chování druhého z manželů. Dá se s tím něco dělat?

Dluhy před manželstvím

Za dluhy vzniklé před vznikem manželství odpovídá každý dlužník sám a věřitele nelze uspokojovat z majetku druhého z manželů. Lze však na úhradu dluhu použít majetek náležející do společného jmění manželů a pozor – od 1. ledna 2013 lze obstavit i účet nebo mzdu druhého z manželů, neboť příjmy obou do společného jmění náleží. V praxi to znamená, že exekutor na úhradu manželových dluhů z doby před uzavřením manželství nemůže zabavit vaše zlato po babičce, může vám však uvalit exekuci na plat. A ještě jedna důležitá věc – že dluh vznikl před uzavřením manželství a že konkrétní majetek nespadá do společného jmění manželů, musíte dokázat vy, nikoli věřitel.

Zajímavý článek:  Vybíráme nebankovní půjčku ve 3 krocích

Předmanželská smlouva a zúžení společného jmění

U výše zmíněného případu, kdy jeden z nastávajících manželů má dluhy, je možno situaci předem řešit sepsáním předmanželské smlouvy, kterou lze vznik společného jmění manželů zcela vyloučit. V takovémto případě exekutor pak nesmí obstavit ani plat ani účet druhého z manželů.

Poněkud jiná situace nastává v případě, kdy se manželé rozhodnout zúžit společné jmění v době trvání manželství. Jednak nelze ze společného jmění vyloučit běžné vybavení domácnosti, jednak byste v případě vymáhání dluhu věřitelem museli sami dokázat, že o tomto ustanovení v době vzniku závazku věděl.

Zajímavý článek:  Opravdu potřebujete prostředníka?

Dluhy po rozvodu

Dluhů svého partnera se nezbavíte ani po rozvodu, nelze je rozdělit ani vypořádat mezi manželi navzájem. Jestliže povinný neplatí, věřitel bude dlužnou částku vymáhat po druhém z bývalých manželů. Můžete se tím dostat i do tak paradoxní situace, kdy vašemu bývalému v porozvodovém vypořádání majetku připadne auto na leasing, kterým on bude jezdit a platit přitom budete vy…

 

Online žádost o půjčku