Co vám nemůže zabavit exekutor

Exekuce majetku je vždy nepříjemná záležitost, i když jste si ji zavinili sami, ale ani to nemusí být vždy pravda. Tak či tak, přestože exekutorům náleží velké pravomoci, neomezenými pány nejsou a vyplatí se znát svá práva.

Finanční hotovost

Exekutor bude v prvé řadě zabavovat hotové finanční prostředky. Musí vám však ponechat hotovost ve výši 1 000 korun. Také nesmí zabavit peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení, jednorázově vyplácené sociální dávky jako např. porodné nebo pohřebné. Záleží však na tom, zda se vám skutečnost, že se jedná právě o tyto finanční prostředky, podaří dostatečně prokázat. Teoreticky by neměly být zabaveny ani částky přijaté v rámci plnění vyživovací povinnosti k nezletilému dítěti a dětské přídavky, protože tyto prostředky ze své podstaty náleží nezletilému dítěti. Platí však již výše řečené – dokažte to! Bez výjimky budou zabaveny veškeré valuty. Více o tom, co nemůže zabavit exekutor, se dozvíte zde.

Zajímavý článek:  Příspěvek na bydlení

Obvyklé vybavení domácnosti

Do exekutorovy pravomoci nespadají ani běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti. Na rozdíl od mnoha jiných států, např. sousedního Slovenska, však v našem zákoně chybí doslovný seznam, co lze mezi takovéto věci počítat. Rozhodnutí je tedy ponecháno víceméně na dobré vůli samotného exekutora, příp. soudu, pokud se na něj dlužník obrátí.

Snubní prsten

Snubní prsten a věci podobné povahy – myšleno osobní povahy – exekutor rovněž zabavit nesmí, ať již jde o medaile, drahé hodinky s věnováním nebo třeba svatební šaty.

Zajímavý článek:  Doložky přímé exekuční vykonatelnosti

Věci potřebné pro studium a výkon povolání a další…

– i ty jsou mimo exekutorovu pravomoc. Nelze zabavit drahé housle koncertnímu mistrovi ani počítač burzovnímu makléři. Toto ustanovení má svou nezpochybnitelnou logiku. Samozřejmě jsou z exekuce vyňaty i zdravotní pomůcky a léky, jejichž odnětí by dlužníkovi způsobilo snížení kvality života nebo dokonce zdravotní újmu.

Online žádost o půjčku