Jak předcházet exekuci?

Nejjednodušší odpověď na otázku v názvu zní: Nedělat dluhy. Ne vždy je to však možné. Mnozí se do dluhové pasti dostanou vinou své nezodpovědnosti, mnozí na základě špatného odhadu, nemálo je i těch, kteří jsou ve špatné situaci zcela nevinně. Stačí nezodpovědný partner nebo předlužené dědictví, u kterého jste takovouto situaci nepředpokládali a v dobré víře jej přijali.

Splátkový kalendář?

Protože exekuce bývá až posledním krokem na dlouhé cestě, většinou jí lze předejít včasným uhrazením dluhu nebo dohodnutím splátkového kalendáře. Ten vám sice dlužnou částku s největší pravděpodobností celkově navýší, rozloží ji však do delšího období. Předpokladem pro takovouto dohodu je však otevřená komunikace s věřitelem. Ničemu nepomáhá nepřebírat doporučené dopisy s upomínkami, nezvedat inkasním agenturám telefony a zapírat se.

Zajímavý článek:  Doložky přímé exekuční vykonatelnosti

Dohoda jako povinnost?

Avšak přes obecně propagovaná tvrzení o možnostech domluvy s věřitelem, nebývá to vždy tak úplně pravda. Věřitel bývá na základě písemné smlouvy v právu a může se své pohledávky domáhat jakýmkoli zákonným způsobem. Nikdo mu nepředepisuje povinnost přistoupit na jinou než původní dohodu o splácení dluhu. Navíc předpokladem pro úspěšnou dohodu s věřitelem je vždy schopnost splácet alespoň něco, a to nebývá u dlužníků vždy samozřejmé. Žádný z věřitelů nepřistoupí na dohodu, při které mu nebudou průběžně hrazeny alespoň úroky.

Osobní bankrot

Poslední instancí, ke které se uchyluje stále více těch, kteří se ocitli v dluhové pasti, je osobní bankrot. Zahájením insolvenčního řízení jsou veškeré exekuce pozastaveny a další nelze uvalit. Na základě rozhodnutí soudu jsou pak nezajištěné pohledávky věřitelů hrazeny buďto z výnosu prodeje majetku dlužníka nebo formou splátkového kalendáře, a to bez dalšího navyšování o úroky, pokuty a poplatky z prodlení. Dlužník, kterému soud povolil osobní bankrot a který řádně splácí a nedělá další dluhy, je před exekucí v bezpečí.

Zajímavý článek:  Exekuce na manžela - dotkne se i vás?

 

Online žádost o půjčku