Exekuce na manžela – dotkne se i vás?

Prý v dobrém i zlém, tak nějak zní formulace svatebního slibu. Bohužel, naše zákony v tom pořádně tápou. Divíte se, spolu s vládními představiteli, že manželství je vymírající institucí? Zastánci života na psí knížku mají od začátku roku na své straně zase o argument víc. Od 1. ledna totiž exekutor může obstavit i mzdu a účet dlužníkova manžela či manželky.

Společné jmění manželů

Institut společného jmění manželů vzniká sňatkem. V podstatě vychází z předpokladu, že co je moje, je i tvoje. Existuje jen několik málo výjimek, kterých se netýká. Víte-li už při sňatku, že váš partner má dluhy, můžete svůj majetek uchránit sepsáním tzv. předmanželské smlouvy, na základě které společné jmění vůbec nevznikne. Pokud se rozhodnete zúžit společné jmění manželů až v průběhu trvání manželství, nebude se takové ustanovení týkat běžného vybavení domácnosti a navíc na něj věřitelé nemusejí brát ohled, nejste-li schopni prokázat, že o této skutečnosti byli při vzniku dluhu informováni. Důvodem pro toto nové zákonné ustanovení je bezpochyby snaha ochránit věřitele a zamezit dlužníkům převádět finanční prostředky a majetek na účet partnera, kde na ně dříve exekutor nemohl. Pochopitelné, leč pro mnoho rodin doslova likvidační.

Zajímavý článek:  Řekněte dluhům „sbohem!“

Život s dlužníkem

Bohužel existuje mnoho nezodpovědných jedinců, kteří již dříve své rodiny systematicky finančně ničili. Od začátku tohoto roku bude dílo zkázy v těchto případech dokonáno. Exekutor kromě mzdy a účtu dlužníka obstaví i mzdu a účet druhého z partnerů. Přestože se lze vyhnout exekuci finančních prostředků na účtu např. výplatou mzdy v hotovosti, exekuci mzdy předejít nelze. Obranou není ani fakt, že dluhy váš partner udělal bez vašeho vědomí či dokonce proti vaší vůli. Zákon každého z nás staví do pozice automaticky zodpovědného za chování svého manžela, a to s odůvodněním, že mzda je součástí společného jmění. Paradoxně – na rozdíl od exekutora se k výplatě svého protějšku zákonným způsobem nedostanete.