Dluhy v manželství

Dluhy v manželství
Dluhy, které vzniknou po dobu manželství, patří vždy oběma manželům. Těmto dluhům se nevyhnete ani rozvodem ani dohodou o zúžení společného majetku. Dluhy, které vznikly v průběhu manželství, pak musíte splácet i po rozvodu.

Dluhy a manželství a společné jmění manželů

Společné jmění manželů je definováno zákonem, konkrétně se jedná o Občanský zákoník. Výjimkou, která nespadá do společného jmění, je především:

 • Majetek získaný dědictvím nebo darem
 • Majetek získaný v restituci
 • Majetek, který jeden z manželů získá do svého výlučného vlastnictví

Všechny dluhy vzniklé po dobu trvání manželství jsou pak společným závazkem obou manželů. Výjimkou jsou především:

 • Dluhy a závazky, které se týkají výlučného vlastnictví jednoho z manželů
 • Dluhy a závazky, které přijal jeden z manželů, ale jsou nepřiměřené vzhledem ke společným majetkovým poměrům v manželství (to se týká ale pouze případů kdy má rodina společný příjem pár tisíc a jeden z manželů uzavře půjčku na desítky miliónů = musí se jednat o velký nepoměr)
Zajímavý článek:  Jak se vyhnout exekuci?

Dále také platí to, že pokud neprokážete opak, má se vždy za to, že všechny dluhy a závazky vzniklé v manželství jsou součástí společného majetku. Takže i když máte uzavřenou dohodu o zúžení společného majetku nebo dluhy bývalého manžela nebyly součástí společného majetku z jiného důvodu, jste to vždy vy, kdo musí dokázat, že tomu tak skutečně je. Exekutor nebo jakýkoliv jiný věřitel si toto nemusí zjišťovat. Dokázat to musíte vy.

Dluhy před manželstvím

Jak je to s dluhy, které vznikly ještě před manželstvím, nebo mohou dluhy z manželství ohrozit majetek, který jste měli ještě před manželstvím?

Podle českých zákonů, je majetek, který jsme měli před manželstvím pouze váš. A to samé platí i pro dluhy. Pokud jeden z manželů, měl ještě před uzavřením manželství dluhy, pak exekuce na zaplacení těchto dluhů může být provedena pouze na majetek, který je ve společném jmění manželů.

Zajímavý článek:  Jak naložit s dluhy?

Speciální akce: Půjčka 20 000 Kč nebo také Půjčka 50000 Kč.

Ale opět platí, že je pouze na vás, abyste prokázali, že tyto dluhy vznikly ještě před manželstvím. Nebo abyste doložili, že majetek, který vám chce exekutor zabavit, není součástí společného jmění manželů. Ale že tento majetek máte ještě z doby před manželstvím.

Online žádost o půjčku

21 comments

 1. Dobrý den, žiju momentálně se svým přítelem, ale nejsme manželé, prostě jen spolu bydlíme v jednom bytě. Byt mám v pronájmu já, on má trvalé bydliště někde jinde. Může po mě někdo chtít, abych platila jeho dluhy nebo mi dokonce něco přijít zabavit do bytu, když nejsme manželé? Předem děkuji

  1. Za své závazky odpovídá váš přítel sám. Předpokládám, že nejste na jeho dluzích nijak zúčastněná (nejste uvedena jako ručitel na smlouvě o půjčce nebo tak podobně?). Po vás tedy nikdo nemůže vymáhat úhradu jeho druhů.
   Trochu jiná situace je v případě exekuce. Exekutor může přijít zabavit věci vašeho přítele k vám do bytu. Pokud by při tom ale chtěl zabavit i vás majetek, tak je pak potřeba abyste se bránila a podala vylučovací žalobu. V případě že by exekutor u vás v bytě zabavil něco co je vaše, tak byste měla seznam takových věcí předat exekutorovi a nechat si od něj potvrdit že tento seznam od vás převzal, s tím se pak můžete obrátit na soud a ten nařídí vydání vašich věcí zpět.

 2. Dobrý den. Pokud mám tedy dluhy před manželstvím a za dob manželství postavíme dům, je tedy jediná šance aby byl napsán na mého partnera je to tak ? Muž má z předešlého manželství 2 děti takže při případném dědictví z mé strany bych musela vyplatit je i přesto že dům by byl postaven z mých prostředků ? Nedá se toto nějak zakotvit v předmanžeslké smlouvě ?
  Poněvadž jednou bych takto mohla skončit na dlažbě i přesto, že jsem dům platila sama. Děkuji

  1. Pokud máte dluhy z doby před manželstvím, a v průběhu manželství si pořídíte nějaký společný majetek, tak exekutor může požadovat úhradu vašich dluhů z tohoto společného majetku. To na co by exekutor neměl právo, je majetek vašeho manžela z doby před manželstvím. Společný majetek v manželství je možné omezit dohodou o zúžení společného majetku.
   K tomu dědictví, české zákony předpokládají společný majetek, tak vše, co si s manželem pořídíte v průběhu manželství, by mělo být ve vlastnictví obou. Existuje několik výjimek, jako je třeba dědictví, nebo majetek, který je vyjmutý ze společného jmění dohodou o zúžení. Pokud si postavíte dům, po smrti manžela by ½ připadla do dědického řízení.

 3. Dobrý den,s manželem jsme 7let,já monmentálně na mateřské se dvěma dětmi.Bohužel celé ty roky žijeme v dluzích,přepláceli jsme půjčku půjčkou,ted máme exekuce…navíc nám to ted neklapalo ve vztahu,proto jsem se hlavně o dluhy začela zajímat,chtěla bych se zeptat,jak by to bylo kdybyh se chtěla rozvést?je to vůbec možné,když já mám momentálně pouze rodičovský příspěvek?nebo zda bych měla požádat o insolvenci?jak z toho ven?prosím o radu Děkuji

  1. Co se týká insolvence (oddlužení fyzické osoby) tak o to nemá smysl žádost. Soud oddlužení povolí pouze tehdy, pokud máte nějaké příjmy, a pokud jste schopná v následujících 5-ti letech schopná uhradit alespoň 30% dluhů. Pokud máte příjem jen z mateřské, tak by soud žádost o oddlužení ihned zamítnul.

   Co se týká dluhů z manželství, tak v rámci rozvodového řízení a vypořádání společného majetku byste si měli s manželem rozdělit majetek a dluhy rovným dílem (pokud se nedohodnete jinak). Současně by vám měl manžel začít platit alimenty na děti a případně výživné pro nezaopatřenou matku dítěte.

 4. Dobrý den, prosím o radu. Manžel má dluhy na soc. a zdravotním pojištění (vzniklé v době manželství) plus další dluhy z doby před manželstvím (vynořily se až nyní-exekuce), měli jsme několik exekucí, něco vyřešeno splacením, ostatní řešeno splátkovým kalendářem. Chtěla bych se ujistit, že nemůžeme přijít o byt, který je psán pouze na mou osobu, kupován do osob.vlastnictví 3 měsíce před sňatkem, ale pořizován na hypotéku (splácení dalších 20let). Hypotéku splácím řádně v termínu. A ještě dotaz k osobnímu bankrotu – může o něj manžel zažádat, je-li OSVČ – bez zaměstnanců? Já, manželka, na RD s 2 dětmi plus ŽL na vedlejší činnost.Poslední dotaz, mohu se coby manželka někde dopátrat, zda manžel ještě někde něco nedluží? Příklad, dotazovala jsem se na sociálce, neřekli mi nic s tím, že nemohou, dluhy se mne pak coby manželky týkají.Existuje nějaký centrální registr exekucí či hrozících exekucí, kde bych se mohla něčeho dopátrat? Děkuji předem za odpověď.

  1. 1. Majetek, který jste získala před manželstvím, by měl být pouze váš, tedy by jej nemělo být možné použít na úhradu dluhů, které vznikly v průběhu manželství. Za dluhy, které vzniknou v manželství, zodpovídají oba manželé rovným dílem. Úhrada (popř. exekuce) může být vedena pouze proti majetku, který je součástí společného jmění manželů.

   2. Oddlužení fyzických osob soud nepovolí, pokud by se týkal dluhů, které vznikly v podnikání (což asi bude případ těch dluhů na sociálním a zdravotním pojištění). U oddlužení nerozhoduje počet zaměstnanců, ale to jestli jsou dluhy z podnikání

   3. Centrální registr exekucí, který provozuje exekutorská komora ČR, můžete najít zde: https://live.ceecr.cz/main.php hledání je, ale zpoplatněno viz jejich ceník.

 5. Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, zda v případě podání žádosti o oddlužení (insolvenci) je povinné do tohoto zahrnout příjmy obou z manželů? Nacházíme v bezvýchodné situaci, kdy bohužel můj manžel nasekal dluhy všude, kam se podívám, bez mého vědomí. Naše finanční situace je zoufalá, i přesto, že nemáme vysloveně nízké příjmy, nedokážeme měsíčně poplatit všechny půjčky.
  Přijde mi ale nespravedlivé, že bych měla trpět za manželovy dluhy, s kterýma jsem neměla nic společného a ty peníze jsem nikdy neviděla.
  Je vůbec nějak možné těmto dluhům utéct? Aby je splácel pouze můj muž?
  Děkuji za odpověď.

  1. Existují dvě možnosti. Buď návrh na oddlužení podává pouze jeden z manželů, nebo oba společně. V každém případě ale musí druhý manžel s návrhem na oddlužení souhlasit. Bez tohoto souhlasu soud návrh na oddlužení automaticky zamítne. Další postup je pak složitější, záleží na tom, jestli se jedná o společné oddlužení manželů nebo ne. Obecně ale platí, že vy osobně se nemůžete vyhnout úhradě dluhů, které vznikly po dobu manželství. Pokud nemáte s manželem uzavřenou smlouvu o zúžení společného majetku, tak za všechny dluhy, které vytvořil manžel, odpovídáte rovným dílem i vy.

 6. Cituji:
  Podle českých zákonů, je majetek, který jsme měli před manželstvím pouze váš. A to samé platí i pro dluhy. Pokud jeden z manželů, měl ještě před uzavřením manželství dluhy, pak exekuce na zaplacení těchto dluhů může být provedena pouze na majetek, který je ve společném jmění manželů.

  To je samozřejmě hloupost, upravte prosím. Majetek ve SJM nemůže být zabaven na základě dluhů vzniklých před manželstvím.

 7. Dobrý den,
  prosím Vás o radu.Přítel má dluhy a chtěli by jsme se vzít.Tak by mě prosím Vás zajímalo,že pokud až budeme manželé jestli po mě jako po manželce budou chtít splácet jeho dluhy.Moc děkuji za odpověd.

  1. Za dluhy, které vzniknou po dobu manželství, jsou zodpovědní oba manželé rovným dílem a pohledávky mohou být vymáhány i proti společnému majetku manželů, včetně exekuce na bankovní účet.

   Pro dluhy, které vznikly před manželstvím, a nese za ně zodpovědnost, výše uvedené ale neplatí. Druhý z manželů za ně není nijak zodpovědný. Neměla byste se tedy obávat exekuce na plat nebo na bankovní účet. U exekuce na majetek je to ale trochu složitější. Exekutor se může pokusit nařídit exekuci i na majetek, který byl před manželstvím pouze váš, nebo který je součástí společného majetku v rámci manželství. V takovém případě se pak musíte bránit prostřednictvím vylučovací žaloby, a prokázat několik skutečností:
   – že dluh vznikl ještě před uzavřením manželství
   – že majetek, proti kterému je vedena exekuce, je váš ještě z doby před manželstvím

   Další možností jak postupovat je uzavřít smlouvu o zúžení společného majetku, ve které bude jasně definováno, který majetek nespadá do společného jmění

 8. Dobrý den.
  Zajímalo by mě, zda-li je možné se nějak oprostit od manželových dluhů? V době manželství si bral manžel ve spořitelně úvěr na auto na 200 000Kč. Úvěr je ve spořitelně psaný výhradně na něj, o mě ani zmínka! Nyní se rozvádíme a manžel je ochoten sepsat, že ten dluh je výhradně jen a jen jeho a také ho celý splatí! Bojím se ale, že i když nám právník sepíše jakousi smlouvu (pokud to vůbec jde) a on jednoho dne přestane platit, bude moci stejně exekutor přijít i za mnou, i když už nebudeme manželé…. Mohu se nějak bránit?? Opravdu se bojím, že platit nebude 🙁

  1. V případě rozvodu by mělo dojít k vyrovnání společného majetku (SJM) a to se týká nejenom majetku ale i případných závazků a pohledávek.

 9. Dobrý den,
  mám dotáz, mámé s manželem smlouvu o zúženi až na věci tvořici obvyklé vybavení domacnosti. Po zúženi jsem pořidila byt výhradně na svojé jméno a za své prostředky. Na katastru a v koupní smlouvě figurují pouze já. Ale ve smlouvě o zúženi neni ten byt napsaný, protože jsem ho ještě neměla. Objevili nějaký dluh manžela před zužením ( neplaceni jizdenky V DP)a exekutoři obstavili moji nemovitost. Jak se mám branit? Už jsem jednou podala vylouční žalobu? To mám podávat po káždé, když přijde dálší exekuce. Manžel totíž žadné dluhy neřešil.
  Děkují
  Ludmila.

 10. Dobrý den,
  prosím o radu nebo o nějaké řešení mé situace, pokud nějaká je.
  Před sňatkem jsem si půjčila peníze pro bývalého přítele a také jsem mu ručila u další půjčky. Obě půjčky doposud splácel bývalý, momentálně má problémy s prací a tak neplatí pravidelně a hrozí soudní vymáhání.
  Momentálně jsem vdaná, bydlíme s manželem v bytě, který vlastní tchýně a my jsme jen v dodatku smlouvy jako nájemníci. Mé dotazy:
  1. Kdybychom chtěli byt koupit, může si vzít manžel hypotéku pouze na sebe a byt napsat jen na sebe nebo musím všude figurovat i já když jsme manželé? (kvůli zápisu v registru dlužníků a případné exekuci)
  2. může exekuce přijít i na tento byt, když ho vlastní tchýně?a můžeme udávat majetek v bytě za tchýnin a my jsme jen podnájemníci?
  2. Co obnáší vyhlášení bankrotu či oddlužnění? Můžu se nějak zbavit té půjčky či ručení?

  Děkuji, Karla

  1. Manžel může mít hypotéku pouze na sebe (záleží na podmínkách banky, jestli mu toto povolím, jestli je jeho příjem dostatečný na to, aby mu schválili hypotéku pouze pro něj).

   Exekutor pak nemůže zabavit byt, který vlastní vaše tchýně. Ta nemá s vašimi dluhy nic společného. Pokud ale bude tvrdit, že majetek v bytě je tchýně a prokáže se, že to není pravda, tak vám může hrozit poměrně vysoká pokuta.

   Vyhlášení bankrotu znamená to, že buď dochází k prodeji vašeho majetku, nebo se jedná o oddlužení pomocí splátkového kalendáře. V takovém případě vám z platu zůstává pouze nezabavitelné minimum – buď po dobu 5 let (nebo dokud nezaplatíte dlužnou částku – záleží co z toho nastane dřív). Během oddlužení pak ze svého příjmu musíte uhradit alespoň 30% dluhů.

 11. Dobrý den,

  ještě mám jeden dotaz. Je možné sepsat s dlužníkem (v mém případě s bývalým přítelem)nějakou smlouvu či dohodu o tom,že se zavazuje splácet půjčku psanou na mě, nebo že jsem mu ty peníze půjčila nebo něco podobné? v případě, že by došlo k nejhoršímu a musela bych to začít splácet já, popř. by nás navštívil exekutor, abych měla nějakou šanci, dostat své peníze zpět od něj.
  Ještě dotaz ke koupi toho bytu – kdyby ho manžel koupil sám na sebe, dal by se nějak vyškrtnout ze společného jmění manželů i když by ho koupil už v manželství?

  Předem děkuji za odpověď, Karla

  1. Dohodu sepsat můžete, pro exekutora nebo věřitele ale nebude nijak závazná. Pro něj zůstáváte i nadále dlužníkem i vy.

   Pokud ale budete mít uzavřenou smlouvu a exekutor vám zabaví majetek nebo finanční prostředky, tak na základě této smlouvy / dohody pak můžete vymáhat prostředky po bývalém příteli.

   Co se týká “vyškrtnutí ze společného majetku” = Ano je to možné, nazývá se to dohoda o zúženi společného majetku. Tím je možné omezit rozsah společného majetku. Vzor podobné dohody najdete určitě i na internetu nebo se můžete obrátit na nějakého právníka.

Comments are closed.