Doložky přímé exekuční vykonatelnosti

Znáte tento pojem? Najdete jej již v Ottově slovníku naučném pod pojmem doložka exekuční. A jak jej pan Otto definuje? „Doložka exekuční znamená všeobecně výrok v úřadních (zvláště soudních) nálezích obsažený, že ten, jemuž nálezem něco jest uloženo, povinen jest v určené lhůtě to splniti, jinak že bude na něho právo vedeno čili exekucí nastupováno.“

Exekuční doložky ve smlouvách

Řada věřitelů, zejména z řad nebankovních poskytovatelů, si jistí splatnost svých pohledávek přidáním exekuční doložky do smlouvy o půjčce. Znamená to pro ně zjednodušení vymáhání pohledávky v případě, že dlužník dobrovolně nezaplatí. Odpadá tím martýrium dalšího soudního řízení a záležitost je možno předat přímo exekutorovi.

Zajímavý článek:  Jak na dluhy s nemovitostí?

Zákonné změny

V této chvíli ministerští úředníci jednají o zrušení této exekutorské pravomoci. Nadále již by neměli mít exekutoři právo takovéto doložky sepisovat, čímž by měla být teoreticky posílena pozice dlužníka a zmírněny dopady exekutorské svévole, o které se mezi laickou veřejností často hovoří. Již méně se mluví o tom, že exekuční doložka je velice účinný nástroj zajištění vymahatelnosti práva. A právě proto možnost sepsání zápisu o dohodě mezi dlužníkem a věřitelem o souhlasu s vykonatelností zůstane zachována – pouze bude přenesena do kompetence notářů.

Zajímavý článek:  3 tipy, jak se nedostat do dluhové pasti

Co by měl dlužník vědět

Podepíšete-li jako dlužník smlouvu, jejímž obsahem je i doložka o přímé exekuční vykonatelnosti, počítejte s tím, že v případě problémů se splácením, s vámi věřitel nebude vůbec jednat a se svým nárokem se ihned obrátí na exekutora, který na váš příjem či majetek okamžitě uvalí exekuci, čímž budou vaše dluhy navýšeny ještě o odměnu exekutora a související poplatky.

Online žádost o půjčku