Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Co je to exekuční příkaz k prodeji nemovitosti? Kdo a kdy ho může vydat a jaké musí být splněny náležitosti. A co na to říká zákon? Pokud vám snad hrozí exekuce nemovitostí a chcete se dozvědět více informací, pak jste na správném místě!

Kdo vydává exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Tuto listinu, tedy exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, může vydat pouze exekutor, a týká se to pouze exekuce nemovitostí.  Existují totiž i jiné druhy exekučních příkazů, které se týkají exekuce na bankovní účet, exekuce na mzdu nebo třeba na movitý majetek.

Dříve než exekutor může vydat tento příkaz, musí soud rozhodnout o provedení exekuce. Postup je následující:

1.       Věřitel si zvolí exekutora, kterému svěří vymáhání své pohledávky (ještě donedávna se muselo jednat o místně příslušného exekutora, nyní je ale možnost aby si věřitel zvolil kteréhokoliv exekutora v ČR, pokud třeba bydlíte v Ústí nad Labem, vaše dluhy může řešit třeba exekutor z Ostravy)

Zajímavý článek:  Doložky přímé exekuční vykonatelnosti

2.       Exekutor sepíše návrh na zahájení exekuce a ten předkládá soudu

3.       Pokud soud návrh schválí, exekutor musí informovat dlužníka o zahájení exekuce a také o tom, jaký bude další postup, pokud dlužník neuhradí své dluhy v určené době. Tento další postup může zahrnovat právě třeba zahájení exekuce nemovitostí a vydání exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

4.       Pokud dlužník nezaplatí včas, nebo si s exekutorem nedohodne jiné řešení, zahájí exekutor provedení exekuce.

5.       Dříve než vám ale zabaví domů nebo jinou nemovitost, měl by se exekutor pokusit uspokojit pohledávku tím, že vám zablokuje bankovní účet nebo strhne peníze ze mzdy (toto je poměrně nedávna změna, dříve se totiž stávalo, že byl exekuční příkaz k prodeji nemovitosti vystaven i kvůli dluhu ve výši jen několika tisíc).

6.       Pokud není možné pohledávku uhradit jinak, než prodejen nemovitosti, je zahájeno její zabavení

Co následuje exekuční příkaz k prodeji

Jakmile je vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, může být zahájena exekuční dražba.  To že byl ale vydán příkaz k prodeji, ještě neznamená, že váš dům nebo byt musí být nutně prodán.  Můžete se třeba domluvit s exekutorem, že budete svůj dluh splácet prostřednictvím splátkového kalendáře a v takovém případě si exekutor může ponechat vaši nemovitost „zajištěnou“ příkazem k prodeji, ale k samotné dražbě nemusí dojít

Zajímavý článek:  Nejrozšířenější omyly ohledně osobního bankrotu

Speciální akce: Půjčka 30000 Kč nebo také Půjčka 20000 Kč ihned.

Jakmile se exekutor rozhodne zahájit dražbu, musí tuto informaci oznámit na exekučním dražebním portále, který provozuje exekutorská komora a musí vyčkat příslušnou lhůtu. To je ochrana před nepoctivými exekutory, kteří se dříve snažili zabavené nemovitosti prodat sami sobě nebo svým známým za výhodných podmínek.

Online žádost o půjčku

7 comments

 1. Můžete dědictví a tím i dluh odmítnout, pak nemusíte nic platit, ale dům připadne dalším dědicům nebo státu. Nebo dědictví můžete přijmout, ale pak budete muset dluhy uhradit do výše vašeho dědického podílu.

  1. Dluhu se pry mužu vzdat ale narok na dědictví mužu narokovat,Proto bych chtěl vědět jak to je. děkují Martin K.

   1. Dědictví musíte přijmout jako celek, tedy i včetně dluhů, za které jste pak zodpovědný do výše dědictví. Nebo můžete dědictví odmítnout jako celek. Nic takového jako odmítnout dluhy a nechat si zbytek dědictví současné zákony v ČR neumožňují.

 2. Dobrý den, přes RK kupujeme nemovitost. Na katastru jsem zjistila, že kromě Zástavního práva smluvního a soudcovského přibil i Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, nařízení exekuce a zástavní právo exekutorské.
  Je vůbec možné takovou nemovitost prodat a my následně koupit, aby po koupi byl “čistý” list vlastnictví? Netuším jak v takové situaci máme postupovat? Co všechno a kde si máme ověřit a zjistit.
  Děkuji.

  1. Omlouvám se, ale s tímto vám neporadím, zkusil bych se obrátit na exekutora, který nařídil zástavu. Tam můžete zjisti více o tom o jakou se jedná pohledávku.

 3. DOBRÝ DEN STRHÁVAJMI EXEKUCI S PLATU ATED MI JDOU I PO MAJETKU VEZMOU SIHO?JE MOŽNÉ HO VZÍT KDYŽ VLASTNÍM JEN PULKU A PULKU CIZÍ OSOBA?BEROU MI 3000 S PLATU A NESTAČÍ JIM TO DĚKUJI

  1. Exekuce na majetek je možná. To že máte současně exekuci na plat nebrání tomu aby nemohla proběhnout i exekuce na majetek. Rozhodující je pouze výše pohledávky (to kolik dlužíte).

   Jinak u nemovitostí je poměrně běžné že do exekuční dražby jde pouze 1/2 domu nebo bytu. Je možný prodeje pouze vaší poloviny.

Comments are closed.