Promlčení dluhu

Promlčení dluhuJak je to s délkou promlčecí doby u dluhu?  A kdy dojde k zániku dluhu? Pokud máte nějaké dluhy a nechte je platit nebo pokud vám někdo naopak někdo dluží peníze, a vy byste o ně nechtěli přijít, tak se podívejte ne následující informace o promlčení dluhu.

Promlčení dluhu: Promlčecí doba a její délka

Zákonem je stanovena délka promlčecí doby na 3 roky.  Po uplynutí této doby, pak zaniká zákonný nárok na přiznání nějaké náhrady. Samotný dluh tím ale určitě nezaniká. Pokud věřitel uplatní své nároky u soudu, může i tak uspět. Jak je to možné?

Promlčení dluhu: Vymáhání po uplynutí promlčecí doby

Pokud věřitel, u jehož pohledávky již vypršela promlčecí doba, podá žalobu k soudu, tento soud se jí bude zabývat stejně jako u dosud nepromlčeného dluhu.  To že promlčecí doba již uplynula, bude zohledněno pouze v případě, že to bude požadovat dlužník.

Zajímavý článek:  Pozor na nebankovní půjčky

To znamená, že pokud ten kdo dluží peníze, nebude u soudu požadovat, aby byla žaloba zamítnuta z důvodu uplynutí promlčecí doby, pak soud přizná nárok na zaplacení dluhu, i když už uplynuly tři roky.

Díky tomu že většina velkých dlužníků se vyhýbá jakékoliv komunikaci, nepřebírá poštu a snaží se nebýt k zastižení, se dostávají věřitelé do velké výhody. Mohou tak uplatnit u soudu i ty nároky, kde již nemají zákonem garantovaný nárok na uznání.

Promlčení dluhu u soudem uznané pohledávky

Pokud soud uzná nárok na to, aby dlužník zaplatil dlužnou pohledávku, mění se i promlčecí lhůta. Pokud byla pohledávka uznána soudem, k promlčení takové pohledávky dojde až za deset roků. To znamená, že věřitel má nárok zahájit vymáhání svých peněz během následujících deseti let.

Takže pokud jste někde dlužili, a po třech letech si říkáte, že už to máte z krku, tak se pletete. Pokud ten, komu jste dlužili peníze (třeba za neuhrazené půjčky v bance), požádal o uznání dluhu u soudu, tak po vás peníze může vymáhat ještě dalších deset let. Pokud si nepřebíráte svoji poštu, tak se o uznání dluhu u soudu ani nemusíte dozvědět a po dlouhé době vám na dveře přijde zabušit exekutor.

Zajímavý článek:  Poradna při finanční tísni

Promlčení dluhu na zdravotním pojištění

U dluhů na zdravotním pojištění je ale situace trochu jiná. Tady neplatí základní 3 letá promlčecí doba, ale je zde lhůta 5 let.  Opět ale platí to co v předchozím případě. Pokud se pojišťovna začne domáhat svých peněz až po pěti letech, a vy nepodáte námitku, že je částka již promlčena, soud provede uznání dluhu a vy budete muset platit7

Promlčení dluhu na sociálním pojištění

U sociálního pojištění je promlčecí doba dokonce až deset let. To se týká především podnikatelů, kteří mají nějaké zaměstnance a neodvádějí za ně řádně sociální pojištění. Kontrola jim pak může přijít i po dlouhé době, a pokud nebude vše v pořádku a zjistí se nějaké dluhy, bude navíc podnikatel muset zaplati i vysoké penále.

Online žádost o půjčku

16 comments

 1. Dobrý den, tento týden mi dorazil dopis od agentury, která provádí vymáhání dluhů. Jedná se o nezaplacené vyúčtování služeb za telefon od T-Mobile. To vyúčtování je ale z roku 2002, a během této doby mě nikdo nekontaktoval a nechtěl po mě zaplacení tohoto dluhu.
  Chtěla bych se tedy zeptat jak je to s promlčením tohoto dluhu? Nedošlo už náhodou k promlčení tohoto dluhu? A mají vůbec právo po mě takto starý nedoplatek ještě vymáhat? A mohu s tím něco dělat?

  1. Obecně platí, že k promlčení dluhu dojde po 3 letech. Tento váš dluh z roku 2002 vůči T-Mobile je tedy již promlčen. To ale samozřejmě nebrání tomu, aby agentura, která provádí vymáhání, zkusila, jestli náhodou nezaplatíte. Na tom není nic protiprávního.
   To znamená, že na požadavek na úhradu nemusíte vůbec reagovat, nebo jim můžete napsat, že z důvodu promlčení odmítáte zaplatit. Pozor ale na to že agentura nebo T-Mobile na vás následně podá návrh na vydání platebního rozkazu. Tomuto návrhu soud vyhoví. Vy pak musíte do 15-ti dnů od doručení vyrozumění od soudu vznést odpor a namítat, že dluh je již promlčený. Pokud tak učiníte, soud platební rozkaz zase zruší a vy nebudete muset nic platit. Takže stačí pohlídat si poštu a termíny a nic platit nemusíte.

 2. Chtěla jsem se zeptát,od společnosti Home credit mi byl před 3 roky soudem uznán dluh a byla jsem vyzvána k jeho zaplacení.Byla jsem té doby na úřadu práce a jako samoživitelka jsem nemohla dluh zaplatit.Dosud se nikdo neozval,můžu to brát jako promlčený?Nebo mám očekávat exekutora?děkuji

  1. Pokud dluh uznal soud, pak promlčecí doba je 10 let. Promlčecí doba 3 roky by platila pouze v případě, že by společnost HomeCredit nevymáhala dluh u soudu. Takže bude lepší, pokud se tento dluh pokusíte co nejdříve uhradit, protože se vám mezi tím dlužná částka navyšuje o úroky z prodlení. A pokud by dluh začal vymáhat exekutor, tak by se částka mohla zvýšit ještě o náklady na provedení exekuce.

 3. Dobrý den, dozvěděla jsem se, že můj manžel si v roce 2003 vzal půjčku v bance, kterou neplatil. Bylo nám sděleno, že v této bance nám nic nepůjčí, zajímalo by mě jak to ale je v registru dlužníků u jiných bank? Pracovnice na přepážce nám řekla, že to platit už nemusíme, že to bylo odepsáno jako pohledávka, my ale u této banky máme dveře zavřené.

  1. Všechny banky v ČR jsou zapojené do CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s (bankovní registr klientských informací). U tohoto registru platí, že informace o půjčkách jsou uchovávány ještě 4 roky po ukončení půjčky. V tomto případě by to tedy zřejmě byly 4 roky od doby, kdy došlo k odpisu neuhrazené půjčky. Kromě tohoto registru jsou některé banky zapojeny i do dalších registrů. Záleží tedy i na tom u jaké banky jste měli půjčku a jaký jste ve smlouvě udělili souhlas se zpracováním osobních údajů.

   Obecně vám asi nikdo neřekne, jestli vám nějaká jiná banka půjčí. Je nutné to zkusit.

 4. Dobrý den, minulý rok mi přišla na mobil SMS zpráva od T-mobile, že mám kredit mínus 1.500,- Chtěla jsem to vyřešit, tak jsem zjišťovala, jak jsem mohla udělat takový mínus na předplacené kartě (dobíjím nepravidelně 200,- = NEMÁM PAUŠÁL). Prý je to ze stahování filmů atd. Samozřejmě jsem to odmítla (na to mám PC) a nechtěla zaplatit. Tak mi “dluh” v “rámci dobrých vztahů” snížili na 800,-. Řekla jsem, že nezaplatím, zařídila si jiné číslo a přestala komunikovat. Smlouvu na paušál s nimi nemám, fakturu ani vyrozumnění neposlali, ale stejně bych nerada za deset let zjistila, že dlužím milion. Z té komunikace předtím mají moje jméno, čísla, adresy, ale bojím se tam zeptat (co kdyby). Mám se obávat dluhu? Děkuji za názor.

  1. To že nemáte uzavřenou smlouvu na paušál, neznamená, že nemáte s operátorem právní vztah. Při zakoupení předplacené karty a její aktivaci, jste akceptovalo obchodní podmínky daného operátora. Neznám jejich znění a nejsem schopen posoudit jak má operátor ošetřené nedoplatky na předplacených mobilních kartách, ale domnívám se, že to mají dostatečně právně ošetřeno. Takže právní zodpovědnost za zmiňovaný dluh je jasně daná. Pokud by se ale vše řešilo soudní cestou, musel by být operátor schopen doložit, že daný dluh jste způsobila právě vy, což u předplacené karty může být poněkud složitější.

   Pokud chcete mít jistotu, že celá záležitost bude jednou provždy vyřešena, bude určitě lepší kontaktovat operátora a požádat ho aby vám doložil, jak daný dluh vznikl (výpis nebo něco podobného). Na základě výpisu pak případně můžete podat reklamaci, pokud jí operátor nevyhoví, tak můžete celou věc řešit přes ČTU.

 5. Dobrý den, bratr používal služby společnosti T-Mobile v roce 2002-2003. Smlouva byla předčasně ukončena ze strany T-Mobile (pro neplacení). Dluh byl uhrazen v roce 2003, ovšem bratr nemá žádný doklad. V roce 2004 rozhodl Český telekomunikační úřad o zaplacení dlužné pohledávky společnosti T-Mobile kolem 15 000Kč, toto rozhodnutí ovšem bratr viděl až v roce 2009, kdy se ozvala nějaká společnost, že má uhradit kolem 27 000Kč za výše uvedenou pohledávku a teď mu přišlo vyrozumění od soudu a zároveň od exekutora na částku kolem 33tis. Jak postupovat? Vztahuje se na tuto záležitost promlčecí doba?
  děkuji za odpověď

  1. Promlčecí doba se na tuto pohledávku určitě vztahuje. Běžná promlčecí doba je 3 roky. Pokud pohledávku uzná soud, je promlčecí doba 10 roků. Tím že uplyne promlčecí doba ale dluh nezaniká. Váš bratr má i nadále povinnost dluh uhradit. Pokud se – jako v tomto případě – věřitel obrátí na soud, bratr může podat námitku z důvodu promlčení dluhu a soud by měl žádost věřitele zamítnou. Pokud ale bratr u soudu námtku nepodal, pak soud může nařídit exekuci. K čemuž zřejmě došlo ve vašem případě.

 6. Dobrý den, minulý týden jsem ve schránce měla dopis od MBA finance, že vymáhají dluh, který bych měla mít u spolenosti O2, dluh je prý z května 2007. V této době jsem u společnosti paušál měla, zrušen byl v srpnu stejného roku. Na můj telefonický dotaz, že chci vidět podklady (vystavenou fakturu apod., o jejich hulvátství a výhružkách nemluvě) mi bylo sděleno, že si mám zažádat u O2. Tam jsem byla ale odkázána zpět na společnost MBA. Ani jedna společnost mi není schopná papíry předložit. Prosím o radu, jak mám dál postupovat, zda to vůbec řešit. Děkuji za odpověď.H.M.

  1. Asi jediná možnost je znovu se obrátit na O2 nebo na MBA a požadovat doložení informací o jakou pohledávku se jedná. Pokud to nebudete řešit, může se celá věc dostat až k soudu, nebo může být nařízena exekuce. Pokud máte od MBA nějaký dospi, pošlete jeho kopii společně se svým dotazem doporučeně do O2, jejich zákaznické oddělení by mělo snad nějak zareagovat

 7. Dobrý den,v roce 2006 jsem si podal inzerát na koupi dokladů na motocykl,ozval se mi F.M. z Kladna poslal jsem mu 2tis,- zálohu a od té doby konec jeho komunikace,mám to potvrzené emailem,ofocenou občanku a peníze jsem mu posílal na ůčet,je možnost tyto peníze vydobýt zpět? díky

  1. Pokud jste nezahájil vymáhání této částky dříve, pak je tato pohledávka již promlčená. Běžná promlčecí doba jsou 3 roky. Částku vymáhat můžete i nadále, dluh nezanikl. Ale pokud se obrátíte na soud, a váš dlužník podá námitku, že došlo k promlčení, soud vaši žalobu zamítne.

 8. Dobrý den,nevím zda tento dotaz patří zrovna sem,ale snad mi pomůžete.Měla jsem si údajně půjčit peníze od soukromé osoby.Neexistuje na to žádný doklad a ani svěděk,že jsem si od té osoby určitý obnos půjčila a přesto na mne nyní poslala své kamarády,aby na mne začali dluh vymáhat.Mohu se nějakým stylem bránit?

  1. Jediný způsob jak po vás může někdo legálně vymáhat peníze je u soudu. U soudu se pak můžete bránit tím, co jste zde uvedla. Pokud váš “údajný” věřitel nedoloží důkaz, že jste si peníze půjčila, pak žádný dluh neexistuje (pokud jste tedy něco nepodepsala).

Comments are closed.