Nevymáhají po vás náhodou promlčené dluhy? Braňte se!

Stává se v životě lidském všelicos a nelze paušálně soudit. Možná jste někde neuhradili nějaký dluh, váš věřitel se nepřipomněl a i vy jste časem jaksi pozapomněli. Znamená to, že už nemusíte zaplatit? Nebo se budete muset do smrti obávat, kdy začne váš věřitel dlužnou částku vymáhat?

Promlčecí lhůty

Promlčecí lhůta, neboli časové období, po jehož uplynutí zaniká zákonný nárok na úhradu dlužné částky, je podle českých zákonů tříletá. Pozor však, nezačíná běžet souběžně se vznikem dluhu, ale vždy až při jeho splatnosti a obnovuje se při každé upomínce.

Zajímavý článek:  Poradna při finanční tísni

Vymáhání pohledávek

Všichni toho máme moc a věřitelé rovněž. Stává se proto, že občas nějaký dluh zůstane skutečně zapomenut a dojde k jeho promlčení. Přesto se řada věřitelů pokouší i takovéto dluhy opětovně vymáhat. V současné době se na trhu objevila dokonce celá řada vymáhacích agentur, které přímo inzerují, že odkoupí pohledávky, a to i promlčené. Pokoušejí se je poté vymáhat mimosoudně – často s úspěchem, neboť řada lidí o skutečnosti, že zaplatit vůbec nemusí, ani neví, jiní zas raději zaplatí, protože se obávají konfliktu. Při neúspěšném mimosoudním inkasu pak tyto společnosti zkoušejí štěstí u soudu.

Platební rozkaz

Jste-li v právu, nedejte se zastrašit ani soudním platebním rozkazem. Nejlépe okamžitě, zákonná lhůta je 15 dnů, proti němu podejte odpor s tím, že dluh je již promlčen. Soud poté platební rozkaz zruší. Pokud však odpor v zákonem daném termínu nepodáte, jste povinni i promlčený dluh zaplatit.

Zajímavý článek:  Půjčka bez registru pro hříšníky

Výjimky

Rozdílná situace panuje v případě dluhů na sociálním a zdravotním pojištění a výživném na nezletilé dítě. Zde jsou promlčecí lhůty odlišné.

Online žádost o půjčku