Na dědictví nyní dvojnásob pozor!

Nový rok přinesl nové zákony a nová pravidla pro řadu situací, které nás v životě mohou potkat. Jednou z nich je i dědické řízení, kde se mění mnohé. Pro běžného dědice je však jedním z nejzajímavějších bodů změna v dědictví minusových položek, tzn. dluhů.

Co se nemění

Beze změn zůstává, že dědictví buďto jako celek přijmete nebo odmítnete. Neexistuje žádná možnost, jak si ponechat aktiva a dluhů se zříci. V platnosti zůstává, že odmítnout dědictví můžete pouze předtím, než učiníte jakékoliv kroky, které se dají vykládat jako jeho přijetí. A rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí dědictví je neměnné, přestože se např. v průběhu dědického řízení objeví nové skutečnosti, které vám nebyly dříve známy.

Zajímavý článek:  Jak předcházet exekuci?

Pro nevědomé nebezpečná změna

Nový občanský zákoník však nově upravuje i zodpovědnost dědiců vůči věřitelům zůstavitele. Doposud platná právní úprava zavazovala dědice k úhradě zůstavitelových dluhů až do celkové výše dědictví. Samozřejmě vás to i tak mohlo dostat do velice nepříjemné situace, ale v konečném součtu jste však nikdy neměli skončit hůře než na nule. Nově s přijetím dědictví přijímáte dluhy jako celek, a to včetně všech penále, pokut a úroků.

Opatrně!

Vždy se tedy mějte na pozoru, zvláště při přijetí dědictví po vzdálenějších příbuzných, o jejichž životní situaci v době smrti nemáte příliš podrobné informace. Svobodná, bezdětná osmdesátiletá pratetička si za svůj produktivní život, který strávila za pokladnou místní samoobsluhy nebo vypisováním faktur v kanceláři, asi miliony nenašetřila. Dobře zvažte, zda vám pár pěkných kousků porcelánu a postarší zařízení nájemního bytu stojí za riziko, že se za pár týdnů nebo měsíců vynoří nějaký věřitel s opodstatněným nárokem.